Више од 70% Руса жели да се учи Православна култура у школама

Према истраживањима Левада центра на узорку испитаника у 46 руских региона око 70% испитаних Руса жели да се у школе уведе предмет Основи православне културе.

Дебата о изучавању руског Православља у основним и средњим школама у Руској федерацији започела је када је министарство за образовање покренуло пилот пројекат о "духовно-моралном вежбању". Курс се није односио само на Православље већ и на основе Ислама, Јудаизма и Будизма (према слободном избору ученика), фокусирајући се на основе верске културе, традиионалне религије и општа морална начела.

Ови резултати пружили су шансу председник Дмитрији Медведеву да у јулу каже да је проучавање основа верске културе врло важан елемент у образовању младих генерација.

У јулу је према истраживању Левада центра у Русији се 72% грађана изјаснило да су православни мада само 3% долази у цркву једанпут месечно.

Извор: www.asianews.it