Висока школа - Академија СПЦ за уметности и консервацију - Пријемни испит у септембру 2010. године

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на класификационом испиту. Изузетно за оне веома талентоване, а који су завршна година четворогодишње школе или који су завршили трогодишњу средњу школу, биће организован и тест из Српског језика и књижевности и Историје, по гимназијском средњошколском програму. Ближи услови уписа одређују се конкурсом за упис кандидата и Правилником о полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Висока школа - Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију.

Допунски испити:
а) писмени испит из српског језика - тема из области ликовних уметности
б) усмени испит из теорије српске књижевности и опште историје
Овај испит кандидати полажу по програму средњег школског гимназијскогобразовања.

Допунски испит: 6. септембар 2010. године у 9 часова.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија на овом студијском програму подносе мапу радова: најмање десет цртежа рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре) и најмање пет сликаних радова по личном избору кандидата (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.)

Пријава на конкурс: 1 - 10. септмебра 2010. године

Приликом пријаве на конкурс кандидати стављају на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА:
• Извод из црквене књиге крштених
• Благослов надлежног епископа
• Сведочанства свих разреда претходно завршене сердње школе
• Сведочанство (диплому) о завршном испиту
• Мапа са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа...)
• Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита
• Лекарско уверење за полазак на Високу школу - Академију
• Оверене фотокопије оригиналних докумената.

Пријављивање на конкурс

Документација и мапе са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у секретаријату Високе школе - Академије у ул. Краља Петра 2, Београд.


Пријемни испит буде заказан за 22. септембaр у 9 часова.
Први дан квалификационог испита: 22. септембaр - 9:00
Други дан квалификационог испита: 23. септембaр - 9:00
Трећи дан квалификационог испита: 24. септембaр - 9:00

Извор: Висока школа - Академија СПЦ за уметности и консервацију