Византија - раскош и свакодневица

У наставку богатих међународних активности, у Уметничко-изложбеној галерији Савезне Републике Немачке у Бону, биће реализована изложба Византија - раскош и свакодневица на којој ће бити представљена и дела из збирки Народног музеја у Београду.

Позајмицу из Србије за изложбу Византија - раскош и свакодневица чини 68 предмета који се чувају у збиркама Народног музеја у Београду и Народног музеја Лесковац. Из збирки Народног музеја у Београду посетиоци, ће између осталог моћи да виде, главу Константина Великог из Ниша (IV век), капителе из Стоба (V-VI век) и утилитарне предмете из Царичиног Града (VI-VII век). Експонати из збирки Народног музеја Лесковац потичу са локалитета Царичин Град, а припадају периоду од IV до VII века.

Изложба пружа свеобухватан преглед Византијскиог миленијума који је започео 324. године, оснивањем Цариграда од стране Константина Великог,а завршио се 1453. године, освајањем града од стране Турака. На изложби ће бити представљено више од 400 експоната из европских и америчких музеја, мођу којима су иконе, предмети од слоноваче, фрагменти архитектонске пластике, скулптуре, манускрипти и утилитарни предмети из византијског периода. Свеобухватан избор величанствених и историјски важних уметничких дела оживљава фасцинантну историју и уметност Византијског царства. Предмети изложени у свом оригиналном контексту ће уз дигиталне реконструкције појединих локалитета посетиоцима омогућити јединствен увид у раскош и свакодневни живот Византијског царства.