Врт Богословије Светог Саве у Београду

На самом почетку Библије људска егзистенција је приказана као борављење у врту. Хортикултура је једна од виших облика разрађене људске делатности. Испред Богословије Светог Саве, коју је основао Доситеј Обрадовић тачно пре 200 година, г. Зоран Васић са ученицима обрађује врт који је добио награду за најлепше уређен простор на територији Општине Палилула. И овог пролећа зеленило нам показује прави смисао људске културе насупрот гужвама и сивилу града без биљног урбанитета.

Г. Р.