Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда

У историји српског народа значајно место заузимају просветни капацитети црквених институција, епархија, манастира и црквених општина.

Полазећи од те чињенице Архив Српске Православне Цркве и Педагошки музеј у Београду приступили су додатној заштити културног наслеђа, тј. архивске грађе која сведочи о историји српске просвете.

У протеклом периоду у Лабораторији за конзервацију и рестаурацију папира Архива Српске Православне Цркве рађено је на документима и фотографијама из збирки Педагошког музеја, а које су прошле конзерваторско-рестаураторски третман и којима је, што је могуће више, враћен првобитни аутентичан изглед и значење.

Пројекат су осмислили др Александра Миловановић, испред Педагошког музеја, и др Радован Пилиповић, директор Архива Српске Православне Цркве. Овај пројекат конзервације и рестаурације архивских докумената и фотографија значајан је и због тога што је обрађена и заштићена ретка грађа која се односи на рад српских вероисповедних школа са простора Старе Србије и Македоније са почетка XX века.

Ранко Милорадовић

Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда
Заједнички пројекти Архива Српске Православне Цркве и Педагошког музеја из Београда