Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта

Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта
Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта
Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта
Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта

Међународна конференција Непролазна вредност и трајна актуелност Миланског едикта одржана је у Нишу, од 24 до 26, фебруара 2011 године. Конференција је, као прва манифестација такве врсте, организована у Нишу, родном месту цара Константина Великог, а у сусрет 1700-годишњици Миланског едикта.

На конференцији су размотрени различити аспекти епохалног и трајног историјског и цивилизацијског значаја акта којим је први пут афирмисано начело пуне верске слободе људи и равноправности свих верских уверења и стваралачког дијалога хришћанства са грчко-римском културом.

На трагу слова и духа Миланског едикта, учесници Конференције су посебну пажњу посветили уочавању и истицању непролазне актуелности овог документа у светлу изазова са којима се суочава савремени свет. Јединствено је закључено да правилно разумевање идеја садржаних у Миланском едикту може битно допринети решавању неких од најсложенијих проблема данашњег човека, као што су:

• Непостојање ничим ограниченог права на верску слободу
• Угрожавање или непотпуна заштита људских права
• Недостатак социјалне правде и
• Перманентно нарушавање мира у свету.

Имајући у виду значај и домашај покренутих питања, учесници Конференције позивају да на њима у интегралном дијалогу убудуће одговорно раде сви субјекти друштвеног живота: државне институције, Цркве и верске заједнице, као и организације цивилног друштва.

За припаднике хришћанских Цркава нарочито надахнуће у напору препознавања изворног јединства Цркве представља околност да је Миланским едиктом отворен пут сазивању Првог Васељенског сабора у Никеји.

У том духу, учесници Конференције, који у предстојећем великом јубилеју хришћанства виде јединствену прилику за унапређење међухришћанског и међурелигијског дијалога као и дијалога са савременим светом, позивају да се учини све како би ова велика могућност била оживотворена на најбољи начин и у општем интересу.

Учесници Конференције

Ниш, 25. фебруар 2011. године