Библитека Српске Патријаршије

ул. Краља Петра 5, Београд

Управник: Др Зоран Недељковић
телефон: 011/30-25-117