Διακήρυξη της Πανσερβικής Συνέλευσης για το Κοινό Μέλλον του Σερβικού Λαού

Published On: 08/06/2024

Στις 8 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της Πανσερβικής Συνέλευσης στο Βελιγράδι, οι κυβερνήσεις της Σερβίας και της  Σερβικής Δημοκρατίας ενέκριναν τη Διακήρυξη για την Προστασία των Εθνικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και του Κοινού Μέλλοντος του Σερβικού Λαού, η οποία περιέχει 49 θέσεις και στόχους για τη διατήρηση της ειρήνης, σταθερότητας, εθνικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας, καθώς και για την εντατικοποίηση και εμβάθυνση της συνεργασίας και της αμοιβαίας προστασίας.

Οι θέσεις, μεταξύ άλλων, αναγγέλλουν ότι η Πανσερβική Συνέλευση, σεβόμενη όλες τις θρησκείες, υποστηρίζοντας τη θρησκευτική ελευθερία και αναγνωρίζοντας την μέγιστη σημασία του μεριδίου του σερβικού λαού που ανήκει σε άλλες θρησκείες, συνάμα αποδίδει ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ενώνει το μεγαλύτερο μέρος του σερβικού λαού υπό την αιγίδα της.

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία διατήρησε την εθνική συνείδηση του Σερβικού λαού στις πιο δύσκολες στιγμές, τόσο από την άποψη επιβίωσης και διατήρησής του, όσο και από πολιτιστική και εκπαιδευτική άποψη,- αναφέρει το έγγραφο, και επισημαίνει ότι η Πανσερβική Συνέλευση αναγνωρίζει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ως έναν από τους πυλώνες της εθνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας του Σερβικού λαού και ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ εκκλησιαστικών και κρατικών αρχών σε βασικά ζητήματα όπως η διατήρηση των παραδοσιακών χριστιανικών αξιών, η διατήρηση της ιερότητας του γάμου και της οικογένειας. Η Πανσερβική Συνέλευση αναγγέλλει επίσης τον ρόλο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον τομέα της μόρφωσης των νέων μέσω παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Σχετικά Άρθρα