Πατριάρχης Πορφύριος: Ο Θεός είναι η πηγή κάθε καλού, κάθε αρετής, χαράς και ομορφιάς στη ζωή μας

Published On: 03/12/2023

– Σε κάθε Ευαγγελική περικοπή, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που ακούσαμε σήμερα από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, συμμετέχουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, καλούμαστε να ακούσουμε τον λόγο του Χριστού που μας δόθηκε μέσα από συγκεκριμένες παραβολές, ώστε το μάθημα, το μήνυμα και ο λόγος του Χριστού να γίνουν ο βίος  μας. Σε αυτή την παραβολή, ο Ευαγγελιστής επισημαίνει μια σημαντική διάσταση, εκείνη που αποτελεί την πραγματική ανάγκη κάθε ανθρώπου, το να έχει την εσωτερική ειρήνη, να θωρακίσει τον εαυτό του από τις κακουχίες, να διασφαλιστεί από τον όλεθρο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό και φυσιολογικό από την ανάγκη που νιώθει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας από εμάς, για μια εσωτερική σιγουριά, σταθερότητα και εσωτερική ειρήνη. Το μόνο ερώτημα είναι ποια είναι η πηγή αυτής της σιγουριάς και αυτής της ειρήνης στην αγωνία μας και στον αγώνα μας με τους πειρασμούς που συναντάμε στην καθημερινότητα.

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ένα ον που πρέπει να οικοδομήσει την ένωσή του με τον Θεό, καθώς και να οικοδομεί αυτή την ένωση με τον Θεό, όντας εν ειρήνη και αγάπη με τον πλησίον του, αλλά και με ολόκληρη την κτίση. Μέσα από την ένωση με τον Θεό αναδεικνύεται η ειρήνη και η σταθερότητα, η οποία είναι καρπός όχι πάντα της ορθολογικής κοσμοθεωρίας και των ορθολογικών παραμέτρων μας. Τις περισσότερες φορές, η ειρήνη, η σταθερότητα και η σιγουριά που έχουμε είναι δώρο Θεού που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε πλήρως. Είναι απλώς ο καρπός της προτίμησής μας, διότι γνωρίζουμε ότι η πηγή κάθε καλού, κάθε αρετής, κάθε χαράς και κάθε ομορφιάς στη ζωή μας και στην εμπειρία μας είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πάντα δώρο Θεού – ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Πατριάρχης Πορφύριος.