Конкурс Задужбине Симе А. Игуманова: Стипендије за ученике и студенте са Косова и Метохије

Published On: 26/09/2022

Задужбина Симе А. Игуманова чији је главни старатељ Његова Светост Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и Патријарх српски г. Порфирије оглашава конкурс за доделу стотину годишњих стипендија.

Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих школа и студенти са местом пребивалишта на подручју Аутономне Покрајине Косово и Метохија. Износ стипендије је 144.000,00 динара, а биће исплаћена у 12 једнаких месечних рата у износу од по 12.000,00 динара. Право на доделу стипендије имају ученици и студенти који су уписали нову школску/академску 2022/23. годину. Предност имају кандидати из вишечланих породица, слабијег материјалног стања, као и породица чији чланови имају трајно или привремено смањене радне способности.

Услови за учешће на конкурсу:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косова и Метохије;
  • похађање средње школе или више школе/факултета.

Уз пријаву потребно је доставити следећу документацију:

  • изводе из Матичне књиге рођених за подносиоца захтева и чланове његове породице;
  • уверење о пребивалишту на подручју Аутономне Покрајине Косова и Метохије за све чланове породице;
  • потврду о упису школске/академске 2022/23. године;
  • потврду о висини новчаних примања подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства.

Пожељно је да кандидат достави препоруку установе или појединца упознатог са материјалним положаја његове породице: парохијског свештеника, школе, Центра за социјални рад. Ученик/студент за добијање стипендије подноси пријаву путем обрасца који је у прилогу конкурса и доставља је са потребном конкурсном документацијом електронским путем на e-mail адресу: zaduzbinasigumanov@gmail.com. Разматраће се искључиво пријаве достављене на предвиђеном обрасцу са приложеном документацијом, а које су пристигле закључно са даном 25.10.2022. године. Стипендија се додељује без обавезе враћања, а биће исплаћивана преко банкарског текућег рачуна законског заступника ученика/студента млађег од 18 година, односно преко банкарског текућег рачуна самог ученика/студента старијег од 18 година. Образац пријаве, као и информације о неопходној конкурсној документацији можете преузети ОВДЕ.

Одлука Комисије за доделу стипендија биће јавно објављена на интернет страници Српске Православне Цркве.

Најновије вести